Pomoć

Riječi mogu biti razdvojene sa AND i/ili OR riječima za uspješnije pretraživanje.

Na primjer, Microsoft AND miš će rezultirati proizvodima koji sadrže obije riječi. Ali, miš OR tipkovnica, će rezultirati proizvodima koji sadrže obje ili samo jednu riječ.

Točan izraz se može pronači tako da se riječi zatvore u dvostruke navodnike.

Na primjer, "notebook computer" će rezultirati proizvodima koji sadrže točno taj izraz.

Zagrade mogu biti korištene za uspješnije pretraživanje.

na primjer, Microsoft and (tipkovnica or miš or "visual basic").
Zatvori prozor [x]