Pomoć

Reči mogu biti razdvojene sa AND i/ili OR rečima za uspešnije pretraživanje.

Na primer, Microsoft AND miš će rezultirati proizvodima koji sadrže obe reči. Ali, miš OR tastatura, će rezultirati proizvodima koji sadrže obe ili samo jednu reč.

Tačan izraz se može pronaći tako da se reči zatvore u dvostruke navodnike.

Na primer, "notebook computer" će rezultirati proizvodima koji sadrže tačno taj izraz.

Zagrade mogu biti korišćene za uspešnije pretraživanje.

na primer, Microsoft and (tastatura or miš or "visual basic").
Zatvori prozor [x]