Digitalni Marketing

Marketing

Marketing bi mogli podeliti na fizički opipljiv kao što su flajeri, brošure, vizitkarte, ambalaža proizvoda itd. i digitalni kao što su reklame na TV–u, radiju (koje su se pre pojave interneta koristile mnogo više nego danas) i sve više prisutne i bitne reklame na internetu kroz google pretrage, društvene mreže, sajtove, YouTube i mnoge druge načine reklamiranja. Mi u Svetu računara smo pokrili najbitnije od digitalnog marketinga a to je SEO optimizacija, YouTube oglašavanje, e–mail marketing, SMM (social media marketing).

Šta je brend i brendiranje ?

Ukratko, brend jedne kompanije predstavlja njenu reputaciju, to je rezultat celokupnog zalaganja. Ta reputacija zavisi od mnogo faktora vezanih za unutrašnje vodstvo u okvirima kompanije i od spoljnog prikaza kompanije, njenog obraćanja konzumentima u vidu marketinga tj. brendiranja. Kakvu je Vaš brend reputaciju napravio kroz proizvod kompanije, dizajna proizvoda, kroz poruke koje šaljete ? Kako se zaposleni ponašaju ? Svi u kompaniji utiču na brend. Zato se na prvom sastanku upoznajemo, popunjavamo upitnik, da bi Vaš brend upotpunili zajedno, da bi na najbolji način preneli poruke koje želite da dopru do Vaših klijenata.

Strategija i digitalni marketing

Svaki vid marketinga zahteva pažljivo strateško planiranje tako da bi se kroz pisanu i grafički uobličenu informaciju spojili klijenti kojima je potreban određeni proizvod i / ili usluga sa klijentima koji nude željeni proizvod i / ili uslugu. Rezultat dobrog marketinga je obostrano zadovoljstvo, prožeto međusobnim poverenjem i nastavkom saradnje.
Digitalni Marketing
Digitalni Marketing

Usluge Sveta računara i digitalni marketing

Svet Računara nudi usluge SEO optimizacije u Google–u, YouTube oglašavanje – video editing, vođenje društvenih mreža – Facebook i Instagram, e–mail oglašavanje, prateći pri tom trendove koje nude pomenute platforme. Danas je jako bitno da kompanija ili firma bude što više kontinuirano prisutna na tržištu ponude, u svim vidovima oglašavanja a pogotovo u digitalnom. Svet računara se može pobrinuti za to.
Tim za digitalni marketing : designer, copy and content writer, creative director, SEO expert, Ad–man, admin.
Ciljevi digitalnog marketinga su povećanje prisutnosti na tržištu, stvaranje zajednice koja želi i voli Vaš proizvod, povećanje profita, kao i neke vrlo specifične radnje (na primer pritiskanje nekog dugmeta, ankete, e-mail adrese itd). Koje će učiniti digitalni marketing merljivim. Hajde zajedno da gradimo Vaš brend.

Imate projekat za nas?

Kontaktirajte nas

Copiryght: Svet Računara